გაზიარება
სევაკი პარუირ
გაურკვევლობა (მთარგმნელი: გივი შაჰნაზარი)  
გზისპირის ბალახი (მთარგმნელი: გივი შაჰნაზარი)  
დიდი აქლემის პატარა ყურში (მთარგმნელი: გივი შაჰნაზარი)  
ვიდრე ჯერ კიდევ სიყვარული ჩემი შორს არის (მთარგმნელი: გივი შაჰნაზარი)  
მასხარა (მთარგმნელი: გივი შაჰნაზარი)  
მაღვიძარა საათი (მთარგმნელი: გივი შაჰნაზარი)  
სხივური სნება (მთარგმნელი: გივი შაჰნაზარი)  
შემოდგომური ვალსი (მთარგმნელი: გივი შაჰნაზარი)  
ჩემი მფარველი ნეტავ ვინ… არის? (მთარგმნელი: გივი შაჰნაზარი)  
წყალთა ენა (მთარგმნელი: გივი შაჰნაზარი)