გაზიარება
ორბელიანი ვახტანგ
ბაქარ ქართლელს (დიმიტრი ყიფიანს)  
ბულბული  
გამოსალმება  
დიდ მარხვის ლოცვა  
დიდის კარის წინ  
კაცი ის არის  
კახეთს  
ორი სიზმარი  
პოეტს  
ძველ მეგობარს (დიმიტრი ყიფიანს)  
ჯვარი ვაზისა