გაზიარება
მთვარელიძე მურად
*** "დრომ ვერაფერი გააფერმკრთალა"  ექსკლიუზივი
*** "ერთგან კრთება თოლია"  ექსკლიუზივი
*** "მე სიყვარულის ცისფერ ალმურში"  ექსკლიუზივი
*** "ფიქრის ტოტებს გაჰყვება"  ექსკლიუზივი
აშოტ კურაპალატის მონოლოგი  ექსკლიუზივი
გაბრაზებული ლექსი  ექსკლიუზივი
განცხადება  
დაბადების დღე  ექსკლიუზივი
თენდებოდა ღამე...