გაზიარება
მაჩხანელი დიმიტრი
*ბიოგრაფია (მ.დ)  
აღსდექ, მწერლობავ  
დედას  
დილიმზე  
ვედრება  
მესტვირე  
მოგონება  
ნაწყვეტები  
ორი სურათი  
ოჰ, რად არ მიეც გამჩენო  
სიყვარულის ამბავი