გაზიარება
დოჩანაშვილი გურამ
*ბიოგრაფია (დ.გ)  
არის და იყოც უცნაური, ადამიანიც, წუთისოფელიც  
აჩხოტელების ბატონი  
ერთი რამის სიყვარული, დაფარვა რომ სჭირდება  
ვატერ(პო)ლოო ანუ აღდგენითი სამუშაოები  
თანამგზავრი  
იგი სიყვარულისთვის იყო გაჩენილი ანუ გრიშა და მთავარი  
იქამდე  
კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარდა  
მთვარიანი ღამე (ფიქრები ფიროსმანზე)  
მთის გადაღმა  
მიხეილი და ალექსანდრე  
მუსიკოსი  
მხიარული ბორცვი  
ორნი აქა - იქ  
პირველი კონცერტი  
სამოსელი პირველი  
ჩვენს ეზოში წვიმა მოდის  
ცალ–ცალკე და ერთად