გაზიარება
გელაძე ლევან
*ბიოგრაფია (გ.ლ)  
* * * არ შევხვედრივარ  ექსკლიუზივი
* * * შენ ხარ ევა  ექსკლიუზივი
* * * ჩემს ცხოვრებაში შენ შემოხვედი  ექსკლიუზივი
ამ დღის სანიშნოდ  ექსკლიუზივი
აჭარას  ექსკლიუზივი
გაფრინდი გულო  ექსკლიუზივი
გზა  ექსკლიუზივი
დიდაჭარა  ექსკლიუზივი
ერთი სიტყვა  ექსკლიუზივი
ვარ საქართველო  ექსკლიუზივი
ვერ ავიტან  ექსკლიუზივი
ილიას  ექსკლიუზივი
ლადო ასათიანს  ექსკლიუზივი
მზე მამულში  ექსკლიუზივი
მწვანე აკვანი  ექსკლიუზივი
ნუ დაჰგმობ . . .  ექსკლიუზივი
რა მოხდა!  ექსკლიუზივი
ქალის სულში  ექსკლიუზივი
ღვინის წყარო  ექსკლიუზივი
შენა ხარ  ექსკლიუზივი
შორს, გაშლილ ზღვაში  ექსკლიუზივი
ჩემი აკვანი  ექსკლიუზივი
ჩემი დღევანდელობა  ექსკლიუზივი
ჩემო სოფელო  ექსკლიუზივი
ცხრა მთას იქით  ექსკლიუზივი
ხე  ექსკლიუზივი