გაზიარება
ბარნაბიშვილი მერი
*** "აი, გაზაფხული მოვიდა"  
*** "აქ ყოფნის ნიშნად დავტოვო რამე"  
*** "დაცვარულ ყვავილებს გიწვდი"  
*** "ფერხთით დამიდეს ვარდი და ია"  
აქ გული ვერსად ვეღარ დავტიე"