ბარნაბიშვილი მერი
გაზიარება

*** "აი, გაზაფხული მოვიდა" 

აი, გაზაფხული მოვიდა,
მაჩუქებს სხივსა და იერს,
ოთახში ლარნაკებს ამივსებს,
გზებზე დამახვედრებს იებს.
სითბოს და სინაზეს მიბოძებს,
ღიმილით გამიპობს ტუჩებს,
ცოტა სილამაზეს მაჩყქებს,
ცოტა დამამსგავსებს ნუშებს.
აი, გაზაფხული მოვიდა,
მაჩუქებს სხივსა და იერს,
ოთახში ლარნაკებს ამივსებს,
გზებზე დამახვედრებს იებს.

??????