ბარნაბიშვილი მერი
გაზიარება

აქ გული ვერსად ვეღარ დავტიე" 

აქ გული ვერსად ვეღარ დავტიე,
ამიღეს თქმით და იჭვით,
არც სიყვარული არ მაპატიეს,
არც სიყვარულის ნიჭი.
ნუთუ ყველაფერს ტალახს ესვრიან,
არვისთვის Aარვინ იღვწის,
ყველასთვის ნახავ რამეს გესლიანს,
და შეურაცხყოფ იჭვით.
აქ გული ვერსად ვეღარ დავტიე,
ამიღეს თქმით და იჭვით,
არც სილამაზე არ მაპატიეს,
არც სილამაზის ნიჭი.

??????