გაზიარება
ანთაძე ცისანა
* * * გიახლოვდები ცაო, მაღალო  ექსკლიუზივი
* * * თუ თავშესაფარს ვერსად ვპოვებდი  ექსკლიუზივი
* * * მახსოვს, ლექსი დამიწუნე  ექსკლიუზივი
* * * ხელთათმანიან კავალერს ეტრფის  ექსკლიუზივი
აკადემიური პასუხი კითხვაზე...  ექსკლიუზივი
ასე შემოდიოდა პოეზია ბათუმში  
დრომ თვით იდარდოს...  ექსკლიუზივი
ვინ დაგარქვა ჩიტის ენა  ექსკლიუზივი
სადღეგრძელო...  ექსკლიუზივი
სალონებში მიიცვალა ემოცია...  ექსკლიუზივი
სტუმრად პოეტთან  ექსკლიუზივი