გაზიარება
ჯაფარიძე ნუგზარ
* * * დამეკარგა შენი მისამართი  ექსკლიუზივი
* * * ნამუხარ მუხას რაღად უნდა სეტყვა და კოხი  ექსკლიუზივი
* * * როგორ დამწიფებულხარ  ექსკლიუზივი
არ დავბერდები  ექსკლიუზივი
დღეს ანა მოკვდა  ექსკლიუზივი
კონსტანტინე ჭიჭინაძე  ექსკლიუზივი
ჩვენ ვიქნებით  ექსკლიუზივი