გაზიარება
ჯავახიშვილი თამარ
* * * "ბედნიერება არ იპოვება"  ექსკლიუზივი
* * * "მე შემოდგომის ვარდებში"  ექსკლიუზივი
* * * "ჟინვალი"  ექსკლიუზივი
* * * "ღვინობისთვე აფრიალებს ალმებს"  ექსკლიუზივი
*** "მე იმ შორეულ დღეებს მოველი"  
29 აგვისტო, 1990, თბილისი  ექსკლიუზივი
თებერვალი  ექსკლიუზივი
მთებში  ექსკლიუზივი
მშობლიური  
მწვანე მონასტერი  
პირმშო  ექსკლიუზივი
საღამოვდება  ექსკლიუზივი
ქუჩა. სიცხე. ბავშვი.  ექსკლიუზივი