გაზიარება
ხორბალაძე გიორგი
* * * შეეშვი ამ ტვინის ჩახვეულ ლაბირინთს  ექსკლიუზივი
* * * ახლა პოეზია ფიქრებს მოესია  ექსკლიუზივი
* * * მიჭირს უფსკრულებთან შეფეთება  ექსკლიუზივი
* * * ნუთუ აღარ გესმის შენ ჩემი და  ექსკლიუზივი
* * * შენ ამ ლექსის დედა ხარ  ექსკლიუზივი
* * * ცა პირადულად მევარსკვლავება  ექსკლიუზივი
* * * ფერდობზე ავი ქარი თარეშობს  
* * * შეხედე წლები როგორ გარბიან  
*** "შენ ახლა გძინავს"  ექსკლიუზივი
***** გეუხერხულა ალბათ ეს მზერა  ექსკლიუზივი
***** უკვე შორს დარჩა ძველი ორგია  ექსკლიუზივი
არ შემაჩერო  ექსკლიუზივი
ბიოგრაფია ხ.გ.  ექსკლიუზივი
მწარე სიმართლე