გაზიარება
შალვაშვილი ბელა
არ ვიცი, რატომ  
აღზევება  
დიადი ტანჯვა  
როდის?  
ქეთევან წამებული  
ჩიტები წუხან თავის ენაზე  
ჩუმი ძახილი  
ჰქონდათ მიზეზი