გაზიარება
ყურშუბაძე-გვარიშვილი ნანული
გაზაფხული  ექსკლიუზივი
დრო მიდის  ექსკლიუზივი
ვარსკვლავთა წყება  ექსკლიუზივი
მდუმარე ღამე  ექსკლიუზივი
მე გელოდები  ექსკლიუზივი
მე და ტაძარი  ექსკლიუზივი
მზემ სხივები მაჩუქა  ექსკლიუზივი
მთვარევ ზეცის შუქურავ  ექსკლიუზივი
ჩიტი  ექსკლიუზივი
წმინდა ნინო  ექსკლიუზივი