გაზიარება
სუმბაძე დენიზა
*** "და ისე..."  
*** "რომ ყველაფერი უერთდება"  
გოდება ეგვიპტის დედოფლისა