გაზიარება
რიმნისთაველი დიკი
*** "სიმართლისათვის ჯვარზეც კი მაცვეს"  
*** "ღამე მშვიდობის"  
გაოგნება  
გაფანტული ენძელები  
ვნების მორევში  
მამულს დავლოცავ  
მოფერება  
მოძახილი  
რა იქნებოდა  
სამშობლო ჩემო