გაზიარება
რამიშვილი ოთარ
ბულბული  
თბილისო  
თუთის ხესთან  
მე დღეს წვიმამ დამაღონა  
მხატვარი  
რამ დაგაღონა  
სიყვარულმა დამტოვა  
ქალო ქალწულო