გაზიარება
ნებიერიძე მურად
*** "აღემატები სევდას, ბორიალს"  ექსკლიუზივი
ადამის წიგნი  ექსკლიუზივი
აპრილის თოვლი  ექსკლიუზივი
გზაჯვარედინი  ექსკლიუზივი
ქამელეონი  ექსკლიუზივი