გაზიარება
ნარმანია ზურაბ
*** "არ იყავ, მოხველ, დაგიხვდი მთვარე"  ექსკლიუზივი
*** "ახლაც თვალებით ვაღვიძებ მწვერვალს"  ექსკლიუზივი
*** "გვალვა არ არის..."  ექსკლიუზივი
*** "დრო"  ექსკლიუზივი
*** "თვალდახელშუა"  ექსკლიუზივი
*** "ღამე"  ექსკლიუზივი
*** "ცაზე კრუხივით ჩამოჯდა მზე და..."  ექსკლიუზივი
თაობა  
ფრაგმენტი ზამთრიდან  ექსკლიუზივი