გაზიარება
მეუფე თადეოზი(იორამაშვილი მირიან)
*** "არ ღირსისათვის წყალობისა  ექსკლიუზივი
*** "გადაიარეს ცაზე ღრუბლებმა"  ექსკლიუზივი
*** "უფალი ყოველს მოგვკითხავს ტალანტს"  ექსკლიუზივი
დედა ნინოს-ნათელსა საქართველოისასა  ექსკლიუზივი
იყვნენ მსახურნი ჭეშმარიტნი...  ექსკლიუზივი
ნეტარ არიან მორწმუნენი... ნეტარ არიან...  ექსკლიუზივი
ტკბილად მგალობელ დედა სიდონიას  ექსკლიუზივი
ღვთივკურთხეულო ვენახო  ექსკლიუზივი
შენი სიცოცხლე ერს უხარია უწმინდესს  
წმინდა გიორგისადმი  ექსკლიუზივი