გაზიარება
მახარობლიძე გიორგი
* * * "გული ჯადოსნური"  
*** "ამ მოლოდინსაც..."  ექსკლიუზივი
*** "განა არ მჯერა იქაც ბინდია"  ექსკლიუზივი
*** "განა ყოველთვის ჩვენ ვართ მართლები?"  ექსკლიუზივი
*** "გული უცნაურ სევდით ამევსო"  ექსკლიუზივი
*** "მე მახსოვს, იმ დღეს დუელში მომკლეს"  ექსკლიუზივი
*** "მე უშენობის მწარე სევდას გულში ვინახავ  ექსკლიუზივი
ანდერძი  ექსკლიუზივი
გამოღვიძება  ექსკლიუზივი
თუ მოგაგონდე  ექსკლიუზივი
ხელიდან წასვლა