გაზიარება
მაჭავარიანი მუხრან
* * * ანდუყაფარო, ლიპარიტო  
* * * მე მიყვარს ხოლმე სიარული  
* * * რომ არ ამეღო ხელში წიგნი  
*** "არა იმიტომ"  
*** "არაყი?.."  
*** "გაივლის დრო და..."  
*** "ერთისთვის ერთი არსებობს მხოლოდ"  
*** "იმდენი კარგი ვაჟკაცი მოკვდა"  
*** "შენ სისხლო ჩემო"  
XVII საუკუნე  
ანდუყაფარო..  
დედა  
დუმილი რეკავს  
ენა ქართული  
ვითარცა მტკვარი  
ვიძახი და ვიძახი და ვიძახი  
თუ სიკვდილია...  
იესოსავით  
ის ძველი ქოხი ...  
ლხინი ალაზნის ჭალაში  
მადლი იმ ზართა  
მე ვაკის პარკში...  
მე ისევ მოვალ  
მითხარი, ცაო...  
მიწავ ჩემო  
ნუ გაიკვირვებ!  
რაც სურდა საბას  
საბა  
საშველს რომ აღარ მაძლევს ხოლმე  
სულთხდომა  
სუფრული  
ტა,ტა,ტა,ტა!..  
ფშავში  
ქალია დილა  
ქალიშვილი, რომელსაც უყვარს  
შემოდგომის სურათები  
შეხვედრა  
ჩემი ეპიტაფია  
ჩემს პატარა ნანას  
ცხება მირონთა  
წარბმაღლობენ ყაყაჩონი  
წახვალ, _ მაგრამ...