გაზიარება
კერესელიძე ნუნუ
*** "ვაგლახ!"  
*** "თუ ჩვეულებრივ სიცოცხლისათვის"  
*** "შვილს ვერ მოუსმენ"  
ნიკორწმინდასთან