გაზიარება
ებანოიძე ზაალ
*** "და–არ–ემკვიდრები"  ექსკლიუზივი
*** "თუ სტრიქონები"  ექსკლიუზივი
*** "იდუმალი სტრიქონების სევდიანი მხარე"  ექსკლიუზივი
*** "იფერებს სახე გულხარბ ხარებას"  ექსკლიუზივი
*** "ჟრჟოლაზე ამოზრდილ კრინიდან"  ექსკლიუზივი
*** "უსაზღვროებას თავის შიში აქვს"  ექსკლიუზივი
*** "ყოველ საგანთა დასაბამს"  ექსკლიუზივი
*** "ცრემლი შემთბარა თქორია"  ექსკლიუზივი
*** აღარ ისმის "რაშო–რერა"  ექსკლიუზივი
ანწლი  ექსკლიუზივი
აჭარა.ბატონი ახმედი  
ახალი ახსნა  
ახელფეხება ანუ ყალყზე შემდგარი ცხენის გამოხმობა სხვისი ტექსტიდან  
დეკემბრის ჩალა  
ზამთრის კაეშანი  
ზიარი ტექსტი  
თოხი  
თუმცა ხანდახან ხემი...  
კითხულობს თვალი  
მარტის ღამე  ექსკლიუზივი
მესამე ხარისხის მეტამორფოზა  
მინდვრის ხელწერა  
მოგონება: "მკვდრის მზე"  ექსკლიუზივი
მჩატე მელანქოლია  ექსკლიუზივი
ნაცვალსახელების ჩრდილში  
ორშაბათი საღამო  ექსკლიუზივი
პირველი პაემანი  
პროლოგის მაგიერ  
რწმენის კოცონი  ექსკლიუზივი
ტყის სიყვარული  
ულამაზესო  
უნივერსალური ვაქცინა  
ღამის მაჯისცემა  ექსკლიუზივი
ღმერთის კარნახით  
შაშვის ჭახჭახი გულივით გიცემს  
შეღამების შემთვარული ნაყოფი  
შეჯამებული სითბო  
შიმშილი  
ჩიტო, კარგი ამბავი!  ექსკლიუზივი
წინდაწინ გლოვობს გამოტყუებულ კვირტებს,  
წუთისოფელს ზიგზაგები შვენის