გაზიარება
ბარათაშვილი ნიკოლოზ
*ბიოგრაფია (ბ.ნ)  
* * * მისთ თვალთა ხარობს სამოთხე ჩემი  
* * * რად ჰყვედრი კაცსა  
*** "ვლოცავ დღეს ჩემის გაჩენის"  
*** "მიყვარს თვალები მიბნედილები"  
*** "შენნი დალალნი ყრილობენ გველად"  
არ უკიჟინო, სატრფოო…  
აღმოხდა მნათი აღმოსავალს...  
ბედი ქართლისა  
ბულბული ვარდზედ  
დამქროლა ქარმან სასტიკმან...  
ვპოვე ტაძარი...  
თავადის ჭ...ძის ასულს, ეკ...ნას  
მადლი შენს გამჩენს...  
მერანი  
ნა... ფორტეპიანოზედ მომღერალი  
ნაპოლეონ  
ომი საქართველოს თავად-აზნაურ — გლეხთა პირისპირ დაღისტნისა და ჩეჩნელთა, წელსა 1844-ს, მძღვანელობასა ქვეშე ღუბერნიის მარშლის, თავადის დიმიტრი თამაზის ძის ორბელიანისა  
პირადი წერილები  
რად ჰყვედრი კაცსა…  
როს ბედნიერ ვარ შენთან ყოფნითა...  
სატრფოვ, მახსოვს თვალნი შენნი...  
საფლავი მეფის ირაკლისა  
საყურე  
სული ობოლი  
სულო ბოროტო...  
სუმბული და მწირი  
ფიქრნი მტკვრის პირას  
ქეთევან  
ღამე ყაბახზედ  
შევიშრობ ცრემლსა…  
შემოღამება მთაწმინდაზედ  
ჩემთ მეგობართ  
ჩემი ლოცვა  
ჩემს ვარსკვლავს  
ჩვილი  
ჩინარი  
ჩონგურს  
ცისა ფერს  
ძია გ... სთან  
ხმა იდუმალი