გუგუშვილი ბადრი
გაზიარება

* * * მზე რომ მზეა 

მზე რომ მზეა,
წლიდან წლამდე იმეორებს
ერთდაიგივეს.

მე კი დავცქერი
ჩემს წინ მხოხავ მწერს

და ვფიქრობ _
ნუთუ გზა რომელსაც ის გადის,
თავისუფალი და ერთადერთია?

??????