გრიგალაშვილი ნოდარ
გაზიარება

ორი წლის თამთას ექსკლიუზივი

დატიტინებ და ჩურჩულებ ქართულს,
სიხარულის თვალზე ცრემლნი მდიან...
ეს იები ამოსულან აქ თუ,
ეს იები ციდან ჩამოდიან...
ახლა გძინავს დედიკოსთან კონებულს,
სიტყვას ვეძებ, სიტყვას გამოგონებულს,
მიყვარხარო, _ არის მხოლოდ აჩრდილი
გულში, ყელში რა გრძნობაც მაქვს გაჩრილი...
ო, ამ გრძნობას ჯერ სახელი არ ჰქვია,
(ეს რა მადლი მომივლინე, უფალო),
ხელს რომ გახებ, ღმერთიც თითქო აქვეა...
საყვარელო, პატარა დედოფალო...

??????