გიორგაძე ჯანო
გაზიარება

დილა პარიზში 

ალიონზე ხიდან შაშვმა
დაუსტვინა, როგორც ყველგან.
მე კი გულზე გადამევლო
მონატრების მძლავრი დელგმა.
მხოლოდ შენ ერთს შეგიძლია,
თვალში ცრემლი ამოაშრო.
რა ვქნა, სულ სხვაგვარად გალობ,
საქართველოს შავო შაშვო!

??????