ჩხენკელი თამაზ
გაზიარება

უფლისციხეში 


მზე ჩაესვენა მთებში სათუთად.
კვდებოდა დღეც და იცვლიდა რჯულს დანანებითა.
მიწა გაყუჩდა, დადუმდა...
ჩუ! გამოდის ღამე უფლისციხის ტალანებიდან.
ჩავიდა მზე!.. არ ესმის ზოგს
და მიტომ გითხარ, რომ უსტვენდი აგრე ნებივრად _
გაყუჩდი, გრძნობ?
ღამე გამოდის უფლისციხის ტალანებიდან...

??????