დიკინსონი ემილი
გაზიარება

* * * (გარდაცვალება – საუბარია )(მთარგმნელი: ქარდავა ფრიდონ (ქარდა ქარდუხი))  

976 

გარდაცვალება – საუბარია 
მტვერის  და  სულის, მაგრამ ქადილით. 
„განქარდი“ ამბობს სიკვდილი, სული 
მიუგებს-  „მე მაქვს სულ სხვა წადილი“. 

სიკვდილს აეჭვებს– იმოწმებს მიწას, 
მტკიცე არგუმენტს. სული კი ამ დროს– 
არ სურს თითქოსდა კამათი დიდხანს– 
გაიხდის  თიხით შეკერილ  პალტოს . 

??????