ცვეტაევა მარინა
გაზიარება

რუსულ ყანაში... (თარგმანი: ჟუჟუნა ხაჯიშვილი) 

რუსულ   ყანაში   ჭვავის   თავთავს   ჩემი   თავდახრა,

ყანაში,  სადაც   დედაკაცი   ჩაინაცრება...

,  მეგობარო!   წვიმებია   ჩემს   ფანჯარასთან,

გული   შემიძრა  ნეტარებამ ...და   განსაცდელმა...

 

ისე  ნაღდი  ხარ  წვიმისა   და  დარდის  ჰანგებში,

ვით  ჰომეროსი  ჰეგზამეტრის   ბწკარში   მიცნია,

მომეცი  ხელი  იმქვეყნიურ   მყუდრო  ნათელში!  -

საამქვეყნიოდ  ეს   ხელები  ვერ  მოიცლიან

??????