ინგოროყვა ნატო
გაზიარება

უსიტყვოდ 

(ხმელი ლექსებიდან)

”სწორედ სიტყვებმა გააჩინეს პირველი ბზარი”
მარკ სტრენდი

ეს - ჩემი საუკეთესო ლექსია,
აქ - ყველა სიტყვაა, 
რაც უნდა მეთქვა და არ დავწერე.

ეს ის ლექსია, 
წაკითხვისთანავე რომ გავიწყდება
და სათაურიც არ გაჰყვება მეხსიერებას.

ის თავშესაფარია 
უადგილოდ დარჩენილი ყველა სიტყვის.

სტრიქონები - ერთჯერადი გამოყენების.
სიტყვები მუსიკამ მიატოვა 
და ექოა მხოლოდ.

აქ - ყველა სიტყვაა, 
რომელიც ვიპოვე და დავკარგე.

ეს უსიტყვებო ლექსია,
პირველხარისხოვანი სათქმელი,
მეორეხარისხოვანი აზრებით დაიმტვერა 
და სტრიქონებს შორის ჩაიმალა.

ფეხს თუ წამოჰკრავთ, 
ან თუ სადმე გადაეყრებით, 
ნუ დამიბრუნებთ.

ისინი ადრესატებთან მიდიან.

??????