ვერლენი პოლ
გაზიარება

მუსიე პრუდომ (მთარგმნელი ჩაბრაძე ბაჩანა) 

დარბაისელი - მერია და ოჯახის მამა. 
მიმაგრებული საყელური უფარავს ყურებს. 
მშვიდი თვალებით უერთდება ოცნების ყურეს 
და ქოშებიდან გაზაფხულის ეღვრება გამა.
მას არ იზიდავს ვარსკვლავები, არც ზეცა ართობს, 
არც - მელოდია ხეივანში მგალობელ დასთა, 
ან მობიბინე მდელოს რა აქვს საერთო მასთან? 
მუსიე პრუდომ ერთ რამეზე ოცნებობს მარტო:
სურს ქალიშვილი მიათხოვოს, ეღირსოს საშველს, 
მდიდარ, ღიპიან ბოტანიკოს მუსიე მაშენს. 
რაც შეეხება ლექსის მწერლებს, მათთან ავია -
ამ უქნარა და მაწანწალა ხეპრეთა ურდოს 
უფრო ვერ იტანს, ვიდრე თავის ქრონიკულ სურდოს. 
და მის ქოშებზე გაზაფხულის ვარდნი ყვავიან.

??????