ვერლენი პოლ
გაზიარება

თვლემას გატყობ (მთარგმნელი ჩაბრაძე ბაჩანა) 

თვლემას გატყობ, ყოფავ ჩემო, 
ბინდით შემობურვილო
განისვენეთ იმედებო,
განისვენეთ სურვილნო!
ვეღარაფერს ხედავ თვალო,
ხსოვნავ, ქრები ნელი-ნელ,
ავს და კეთილს მისათვალო...
დარდო, რად მომევლინე!
ვარ აკვანი სულეთს მდგარი
და თუმც ქარი არა სჩანს,
აკლდამაში მარწევს ქარი:
მდუმარება მარადჟამს

??????