ქინქლაძე ზაზა
გაზიარება

გახსოვს? 

   გახსოვს, გოგო რუსიკელა,

   რომ დავრბოდით ტრუსიკელა?

 

  

   მე ვარ, ბიჭი ზაზუნია,

   რომ დამარქვი ბრაზუნია.

 

   გახსოვს ეზო ბზებიანი,

   იებ-კოინდრებიანი?

 

   გახსოვს ჩვენი ნატრულეთი?

   ჩვენთან მოთამაშე ღმერთი?

 

   აღარ გინდა ისევ განა

   ვითამაშოთ დიდობანა?..

   თუმცა, ნეტავ, დაიკონა,

   გვათამაშა ბავშვობანა.

 

                       2006

??????