გაზიარება
ხაბეიშვილი სოლიკო
*** "ბეღურა დილით ჭიკჭიკებს ლოცვებს"  
*** "დიდი ხანია"  
*** "ესაა ჩემი ბოლო აკორდი"  
*** "მე მხოლოდ მხატვარს გადავეფარე"  
საპყრობილეში  
სიზმარ_ცხადი