გაზიარება
ჭიჭინაძე გივი
*** "ამზევებული ტყე და მინდორი"  
*** "ბერმუხებს თოვლში ჩაუმუხლიათ"  
*** "დუმს"  
*** "მზე ჩახლართვია ფურირემს რქებში:  
*** "მთვარე სათოვლად დადის ყანებზე"  
*** "რა უჩვეულო გამოხდა ჟამი"  
*** "შევჭიკჭიკდი და გამექცა თვალი"  
*** "ციხის ნანგრევი ჩამოდის გზაზე"  
ახალი ქოლგა  
გახსენება  
დათუნია დრუნჩა  
ზოოპარკი  
ლახტი  
სექტემბერი რას მღერის  
ტკბილ მოგონებად დარჩებით მუდამ  
ტყეში  
უცნაური კითხვა  
ქრის, ქრის, ქრის  
ღრუბელი  
შვილიშვილი  
ჩურჩხელა  
წერილი  
ჭიანჭველას გასაჭირი  
ჭკვიანი ბაჭია