გაზიარება
წურწუმია სერგო
***ლეგა ღრუბლების აბრისს  
უიმედობის ბალადა