გაზიარება
ცხვარაძე ტარიელ
* * * "მე მიყვარდა და..." (მთარგმნელი: ცისანა ანთაძე)  ექსკლიუზივი
* * * "იყო პოეტი, ფილოსოფოსი" (მთარგმნელი: ცისანა ანთაძე)  ექსკლიუზივი
* * * "მინდოდა მთები გადამელახა" (მთარგმნელი: ცისანა ანთაძე)  ექსკლიუზივი
* * * "სიჩუმე, თუნდაც მცირეოდენი" (მთარგმნელი: ცისანა ანთაძე)  ექსკლიუზივი
არ ვნანობ!.. (მთარგმნელი: ცისანა ანთაძე)  ექსკლიუზივი
არ ძინავს... (მთარგმნელი: ცისანა ანთაძე)  ექსკლიუზივი
ბოლომდე მელოდე... (მთარგმნელი: ცისანა ანთაძე)  ექსკლიუზივი
ვალსი (მთარგმნელი: ცისანა ანთაძე)  ექსკლიუზივი
ვნანობ, სანამდე ცოცხალი ვარ... (მთარგმნელი: ცისანა ანთაძე)  ექსკლიუზივი
ზეცამდე ძალზე ახლოა (მთარგმნელი: ცისანა ანთაძე)  ექსკლიუზივი
თითქმის ზღაპარი (მთარგმნელი: ცისანა ანთაძე)  ექსკლიუზივი
მე შევეცდები... (მთარგმნელი: ცისანა ანთაძე)  ექსკლიუზივი
მიყვარხარ, მიყვარდი, შემინდე, მშვიდობით... (მთარგმნელი: ცისანა ანთაძე)  ექსკლიუზივი
მიჩვენეთ ცაზე ბილიკი (მთარგმნელი: ცისანა ანთაძე)  ექსკლიუზივი
მომიალერსა ერთხელ უფალმა (მთარგმნელი: ცისანა ანთაძე)  ექსკლიუზივი
სეზონის ბოლო (მთარგმნელი: ცისანა ანთაძე)  ექსკლიუზივი
ჰო (მთარგმნელი: ცისანა ანთაძე)  ექსკლიუზივი