გაზიარება
შამათავა ირაკლი
*ბიოგრაფია (შ.ი)  
,,წყევლა“  
ბავშვობადაკარგული თაობა ანუ ბოლოსიტყვაობა, რომელიც ავტობიოგრაფიას ჰგავს  
კაენი და სახარება