შამათავა ირაკლი
გაზიარება

*ბიოგრაფია (შ.ი) 

ირაკლი შამათავა - 1987 წლის 14 ნოემბერი, ქ. გალი. 
1994 - 2005წწ ქ. ფოთის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სკოლა-ლიცეუმი.
2006-2007წწ ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ს სოხუმის ფილიალი, (სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი)
2007 - 2011წწ ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თსუ (იურიდიული ფაკულტეტი)
2007 წ. - "ოდიშის დიდი მთავარი" (ისტორიული რომანი, გამომცემლობა "საარი", ქ. თბილისი)
2011 წ. - "ბავშვობადაკარგული თაობა" (გამომცემლობა "მერანი")
2011 წ - "დემნა უფლისწულის აჯანყება" (გამომცემლობა "გლობალ პრინტი +")

პრემიები:
1. ქ. თბილისის მერია და ნ.ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმი, კონკურსი მცირე პროზა,  IIპრემია, 2010 წელი (მოთხრობისათვის "კაენი და სახარება")
2. გ. რჩეულიშვილის პრემია, 2012 წელი (მინიატურისათვის "ბავშვობადაკარგული თაობა")
3. დ. აღმაშენებლის პრემია, 2012 წელი (რომანისათვის "დემნა უფლისწულის აჯანყება")

თარგმანები:
მოთხრობა "კაენი და სახარება" თარგმნილია რუსულ და სომხურ ენებზე. რუსულ ენაზე თარგმნილი მოთხრობა შესულია მსოფლიო ხალხთა პროზაულ კრებულში.

??????