გაზიარება
უთრუთაშვილი ჯუმბერ
*** "ამ ქვეყნად მოხველ ძალიან ცუდ დროს"  ექსკლიუზივი
*** "მადლიან ძუძუთ შენ დამაპურე"  ექსკლიუზივი
*** "ნუ მოჰკლავთ პოეტს"  ექსკლიუზივი
მალხაზის ხსოვნას  ექსკლიუზივი