გაზიარება
სტვილია ლიდა
*** "...ჯერ კვლავ ახალგაზრდულად"  
*** "ჩემი...სიცოცხლის უღელტეხილი"  
...მიჭირს და...ჭირი ვინ გდია?  
გაზაფხულია  
მე ჩემს გზაზე ვდგავარ  
სურათი