გაზიარება
სლოვაცკი იულიუშ
II სონეტი  ექსკლიუზივი
განშორება (მთარგმნელი: მიხეილ ქვლივიძე)