გაზიარება
სიმიკი ჩარლზ
ქინძისთავით მიმაგრებული თვალები (მთარგმნელი: ზვიად რატიანი)