გაზიარება
საღლიანი ვალერიან
ავდრის შემდეგ  
სვანების ლოცვა წმინდა გიორგის ხატთან  
სვანური ნანა  
ფიქრები დედაზე