გაზიარება
რუმი ჯელალ ედ-დინ
* * * "ამ უსალბუნო სევდის ზღვარი რომელი არის?" (მთარგმნელი: ალექსანდრე ელერდაშვილი)  ექსკლიუზივი
* * * "ეჰა, შენ სულო" (მთარგმნელი: ალექსანდრე ელერდაშვილი)  ექსკლიუზივი
* * * "მე ისევ მოველ" (მთარგმნელი: ალექსანდრე ელერდაშვილი)  ექსკლიუზივი
* * * "მზე ხარ" (მთარგმნელი: ალექსანდრე ელერდაშვილი)  ექსკლიუზივი
* * * "მოდი, დღეს გავცდი წუთისოფლის ხაფანგს და მახეს" (მთარგმნელი: ალექსანდრე ელერდაშვილი)  ექსკლიუზივი
* * * "მოდი, მე შენი სიყვარულით ხელად ვიქეცი" (მთარგმნელი: ალექსანდრე ელერდაშვილი)  ექსკლიუზივი
* * * "მოდი, უფალო" (მთარგმნელი: ალექსანდრე ელერდაშვილი)  ექსკლიუზივი
* * * "ო,სატრფოვ, მოდი" (მთარგმნელი: ალექსანდრე ელერდაშვილი)  ექსკლიუზივი
* * * "ოდეს ჩემს სხეულს გავეყრები სიკვდილის წამით" (მთარგმნელი: ალექსანდრე ელერდაშვილი)  ექსკლიუზივი
* * * "სატრფოო ჩემო" (მთარგმნელი: ალექსანდრე ელერდაშვილი)  ექსკლიუზივი
* * * "ხან საქმით მაქცევს" (მთარგმნელი: ალექსანდრე ელერდაშვილი)  ექსკლიუზივი
* * * შუბლი გაიხსენ და მიღმიერ პირს ნუღარ მიხრი (მთარგმნელი: ალექსანდრე ელერდაშვილი)  ექსკლიუზივი
* * * ჯერაც არ ვიცი, მე მე ვარ თუ მე მე არა ვარ (მთარგმნელი: ვახუშტი კოტეტიშვილი)  
რობაიები (მთარგმნელი: ალექსანდრე ელერდაშვილი)  ექსკლიუზივი