გაზიარება
პაუნდი ეზრა
"Erat Hora" (მთარგმნელი: ქარდავა ფრიდონ (ქარდა ქარდუხი))  
მდინარეზე მოვაჭრის ცოლი: წერილი (მთარგმნელი: ანი კოპალიანი)