გაზიარება
ნინოშვილი ეგნატე
*ბიოგრაფია (ნ.ე)  
განკარგულება  
გოგია უიშვილი  
მოსე მწერალი  
პალიასტომის ტბა  
პარტახი  
სიმონა  
ქრისტინე  
ჩვენი ქვეყნის რაინდი  
ჯანყი გურიაში